Volná energie?

Pokud jste se někdy setkali se stránkami na téma MEG, "volná energie", "free energy" a podobně, jistě jste si všimli zajímavé společné vlastnosti:

Autoři podobných textů obvykle blábolí cosi o energii aktivního vakua, kosmické energii, ... a to způsobem, který musí vzdělanějšího čtenáře přesvědčit jedině o tom, že autor patrně nezná ani základní fyzikální zákony (poměrně hezky je to rozebráno např. zde), avšak vždycky se zároveň dočkáte spousty fotografií fungujícího zařízení i grafů, které "dokazují" reálnost prezentovaného vynálezu (na nějž má patent jistý američan, který ale překvapivě není nejbohatším člověkem planety, ba co víc, má k této kategorii velmi daleko) a také jeho převratnou energetickou ziskovost.

Jak je to tedy doopravdy?

Blábolí zastánci MEGů nesmysly a "důkazy" jsou podvržené?

Mluví pravdu, které ale nikdo nevěnuje pozornost, protože se o její odvádění dovedně starají tradiční výrobci energie?

Blábolí nesmysly, ale přesto jsou naměřené výsledky správné?

Mluví pravdu a výsledky ji potvrzují?

Nebo je všechno úplně jinak?

Na tomto příkladě je velmi dobře vidět, jak neznalost související problematiky může vést k naprostému znehodnocení výsledků měření. Každý, kdo někdy vyvíjel spínaný zdroj pracující s vysokým napětím a vzniklo mu tehdy i silné asymetrické rušení vám potvrdí, že měřící přístroje mohou snadno ukazovat mnohonásobek skutečné hodnoty.

Osobně jsem při vývoji zdroje se vstupním napětím okolo 1 kV mnohokrát zažil, že měřící přístroje ukazovaly na výstupu 150-400 V místo 23,8-24,1 V. Při odporu 6 ohmů (zapojeném toho času na výstupu) to znamená, že bych měl získat cca 4-27 kW, oproti očekávaným necelým 100 W. Jelikož vstupní výkon se v té době pohyboval mezi 110-150 W, je jasné, že jsem získal největší fungující MEG, a navíc se stejnosměrným proudem na výstupu:-)
Když se to stalo poprvé, byl jsem poněkud zaskočen. Nějakou dobu jsem se snažil odstranit domnělý problém se zpětnou vazbou, než mi začalo být divné, proč už dávno neexplodovaly kondenzátory, které byly na 35 V a později také proč žárovky, použité jako zátěž svítí zcela normálně a ne 20x víc... Problém jsem posléze identifikoval jako "zmatení" měřícího přístroje asymetrickými rušivými proudy. Po jejich eliminaci se (bez změny jasu žárovek) "výstupní napětí" vrátilo na normální hodnoty. Na tomto místě nutno upozornit, že problémy se správným zobrazením průběhů měl dokonce i analogový osciloskop.

Takže správná odpověď k úvodním otázkám zní: Blábolí nesmysly, ale měření vědomně nezfalšovali, jen na základě důvěry v jejich přesnost patrně nastavili parametry tak, aby se rušení mohlo projevit co nejvíce. Ostatně i všechny další "volnoenergetické" systémy obsahují nějaké ty cívky, transformátory, výbojky (třeba i fotobleskové, včetně zapalovacího transformátoru), zářivky, doutnavky a občas i vkusně zakomponovanou anténu, pokud není k dispozici dostatečná protiváha (např. při bateriovém napájení a "nabíjení").

A co že je to asymetrické rušení?

Představme si nějaký zdroj signálu o vysoké frekvenci (raději však celém spektru vysokých frekvencí) a vysokém napětí, kterému jeden pól uzemníme (např. přes napájení) a k druhému připojíme jeden konec obyčejné ploché baterie, jejíž napětí měříme třeba digitálním multimetrem, jenžto přitom držíme v ruce. Pro dostatečně vysoké frekvence se samozřejmě stanete dobrou anténou a při dostatečně vysokém napětí se podaří skrz kapacitu multimetru vůči ruce protlačit proud, který se při průchodu přístrojem usměrní na výrobcem neplánovaných místech, kde zásadně ovlivní zobrazované hodnoty. V extrémních případech pak můžete třeba uchopit zářivku do ruky a jejím koncem se dotknout vhodného zdroje (např. malý teslův transformátor), přičemž se proudem napájejícím "anténu" rozsvítí. Při dostatečně vysokých frekvencích pak dokonce zářivka může svítít "sama", zavěšená na jediném drátě.
Upozornění: Při podobných pokusech dbejte na bezpečnost, zejména pak bezpečný proud, VF výkon, intenzitu pole a případně i koncentraci ozónu a oxidů dusíku ve vzduchu. S vysokým napětím nikdy nepracujte o samotě.

(edizon zavináč seznam tečka cz, icq 771 04328)